Bestyrelsen i Kreds 4

Formand

Mia Oest Olsen  
Telefon: 31 51 31 32
Mail: mol@aol.dk

Næstformand

Annemarie Mortensen
Telefon: 20 26 33 12
Mail: lyngstedet@tdcadsl.dk

Kasserer

Tina Bagger
Telefon: 30 18 88 39
Mail: kaskr04@gmail.com

Sekretær

Joan Serritzlev
Telefon: 31 12 59 13
Mail: joan@kennelrask.dk

Bestyrelsesmedlem

Thomas Hallengreen  
Telefon: 20 43 10 27
Mail: thomas.hallengreen@gmail.com

1. suppleant

Anne Bruus Sørensen  
Telefon: 28 61 26 62
Mail: annebruus@mail.dk

2. suppleant

Cecillie Traugot Olsen
Telefon: 28 77 24 34
Mail: cille93@hotmail.com

Revisor

Agnete Kjærsgaard  
Telefon: 28 15 24 19
 

Revisor-suppleant

Peter Gammelgaard Mortensen
Telefon: 29 62 08 02
 

Bestyrelsens arbejdsopgaver:

Kredsbestyrelsen er forpligtet til at arbejde efter Schæferhundeklubbens love.

Kredsbestyrelsen træffer alle beslutninger omkring drift, vedligehold mv. af træningsplads samt klubhus mv.

Kredsbestyrelsen træffer alle beslutninger omkring udlån af klubhus, materialer/materiel, som er indkøbt eller stillet til rådighed af kredsbestyrelsen.

Kredsbestyrelsen fastsætter størrelsen af det gebyr, der skal erlægges for deltagelse i det af kredsen organiserede trænings- og brugshundearbejde samt for brug af træningspladsen.

Kredsbestyrelsen nedsætter udvalg til varetagelse af særlige arbejdsopgaver, herunder brugshundeudvalget og avlsudvalget.