Regler for kredsen

Adgang til klubhuset

1. Som hovedregel har alle, der har betalt træningsgebyr eller er medlem af Schæferhundeklubben Kreds 4, mulighed for at få adgang til klubhus med nøglebrik mod at betale et depositum på 150 kr.

Bestyrelsen er i sin ret til at inddrage medlemmers og andres adgang til klubhuset, når de anser det for nødvendigt.

2. Enhver træner eller person med tillidspost i klubben har lov til straks at bortvise en person, som udviser en upassende optrædende på pladsen, i klubhuset eller på anden måde miskrediterer Kreds 4.

3. Kun hvalpe under 4 mdr. må komme ind i klubhuset.

Adgang til pladsen

1. Bestyrelsen, BHU- og AU-formand forbeholder sig ret til at afvise personer fra andre kredse til træning i Kreds 4.

2. Enhver træner eller person med tillidspost i klubben har lov til straks at bortvise en person, som udviser en upassende optrædende på pladsen, i klubhuset eller på anden måde miskrediterer Kreds 4.

Gæstetræning

Man kan max. gæstetræne 3 gange pr. år. Herefter skal der betales alm. træningsgebyr (gælder dog ikke ved ringtræning).

Gæstetræning koster 30 kr. pr. gang. Kan betales via mobilepay eller til kredsens bankkonto.

Undtagelse: Undtaget er deltagere til f.eks. en DM-/VM-udtagelse eller andet hovedklubsarrangement, der afholdes i Kreds 4. I tiden op til arrangementet er deltagere velkomne flere gange. Træningen må dog ikke foregå, når der er holdtræning i kredsen.

Holdtræning

Ingen andre aktiviteter på træningspladsen og i klubhuset, når der er holdtræning. I samme tidsrum råder instruktørerne over klubhuset/mødelokalet på skift.

For alle hunde gælder:

• at der skal være tegnet udvidet hundeansvarsforsikring.
• at der skal kunne forevises gyldig vaccinationsattest.

Luftning af hund

Træningspladsen er ikke en lufteplads.Sker der et “uheld”, skal man rydde op efter sin hund. Hanhundene må ikke lette ben op ad træningsrekvisitter (skjul, spring m.v.).

Selvtræning

Selvtræning kan foregå på tidspunkter, hvor der ikke er holdtræning på træningspladsen eller andre fastlagte aktiviteter. Alle, der betaler træningsgebyr, er velkommen til at selvtræne, når træningspladsen er ledig.

Syge hunde

Syge hunde må ikke medtages på træningspladsen. Her tænkes især på mave-tarminfektioner (diarre og/eller opkastning) samt kennelhoste. Da hunde uden synlige symptomer kan være smittebærere, gælder forbuddet også husstandens evt. øvrige hunde.